8 லட்சத்தில் அழகான 1BHK காம்பக்ட் வீடு | Beautiful Compact House with Swimming Pool | Veedu 330

8 லட்சத்தில் அழகான 1BHK காம்பக்ட் வீடு | Beautiful Compact House with Swimming Pool | Veedu 330 👉 Download House Floor Plan: 👉 3D Elevation Tour & Floor Plan: —————————————– 👉 Construction – Architect jebin j ArchSpace Architectz & construction 8438499114 👉 Interior Design: 9087984451 (Smart Home Interiors, Anish) —————————————– House Details ———————- Type: Model House… Continue reading 8 லட்சத்தில் அழகான 1BHK காம்பக்ட் வீடு | Beautiful Compact House with Swimming Pool | Veedu 330