జున్ను ఈతకు పోతే 🏊‍♀️//village swimming//junnu videos//ultimate village comedy videosఏటువంటి సమస్య కైన రోజులలోనే ఫోన్ లో నే పరిష్కారం చేయబడును నమ్మకంతో ఇ గురువుగారికి ఒక్కసారి ఫోన్ చెయ్యండి మి సమస్యలకు శాశ్వత మైన పరిష్కారం పొందండి ఇ గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరిగింది pH.9121965969
8247877566
.
.
……………………………………………………………..

Written& direction: 5star venky goud
Camera ; Kuppi,
Editing ; 5Star MD
Production : 5 Star junnu Team
Our Village Location
Village : Kondapur And Ambaripet
Mandal : Velgatoor
District : Jagityal
State : Telangana
……………………………………………………………………………….

#5starjunnu
#junnucomedy
#trendingvideos
#teluguvideos
#bigboss5
#junnucomedy
#ipl2022
#5starvenky
#5starmd
#01ontrending
#02ontrending
#trendingonyoutube